Bare underholdning – eller?

Ingvild Thu Kro, Høyskolelektor ved NLA Mediehøgskolen, fikk tildelt stipendmidler fra NKF til prosjektet «Bare underholdning – eller?» våren 2013. Ingvild presenterte arbeidet sitt på inspektørsamlingen på Hamar 31. oktober 2014.

'Bare underholdning - ellerIngvild valgte The Big bang Theory etter en ringerunde til flere folkehøyskoler. Dette er en populær serie som mange elever rapporterte at de så på. Den andre delen av prosjektet er praktiske undervisningsressurser utviklet til bruk i folkehøyskolen. Ingvild Thu Kro har laget et spennende materiale. Vi håper mange vil lese analysen, og ha nytte av disse undervisningsressursene til planlegging og gjennomføring av blant annet undervisning, elevkvelder og morgensamlinger.

Prosjektet del 1 – analyse
‘Bare underholdning – eller.’ Del 1; analyse av aktuell tv-serie

Prosjektet del 2 – praktiske undervisningsressurser
Undervisningsopplegg om filmanalyse
Sitater til aktualiseringene
Filmkveld med The Big Bang Theory
Aktualiseringer fra The Big Bang Theory