Andreas Melberg ny daglig leder for NKF og IKF

Andreas Melberg (46) er ansatt som ny daglig leder av sekretariatet for Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) og Informasjonskontor for kristen folkehøgskole (IKF)

– Jeg har alltid hatt et varmt hjerte for folkehøgskolen, sier Melberg i en pressemelding.

Melberg tiltrer stillingen etter sommeren 2018 etter at nåværende leder Tor Grønvik går av med pensjon.

– Vi er veldig glade for at Andreas Melberg har takket ja til stillingen som daglig leder for NKF og IKF. Han kjenner folkehøgskolen som elev, som lærer, som inspektør og som rektor. Han er engasjert både i folkehøgskolens fokus på allmenndanning og i kristen trosformidling, sier Grønvik til KPK.

Grønvik forteller at de kristne folkehøgskolene er inne i en god utvikling.

– Elevtallet har økt gjennom mange år, og det drives stadig godt utviklingsarbeid. Som ny daglig leder blir det viktig å legge til rette for at utviklingen kan fortsette. Det handler mye om å få til et godt samspill mellom de ansatte, skolene og eierne, og at sekretariatet blir gode støttespillere for medlemmene og skolene, sier han.

Melberg kommer fra en lærerstilling i grunnskolen i Brunlanes, og egen konsulentvirksomhet innen utdanning. Han har tidligere vært lærer og inspektør på Sagavoll folkehøgskole i ni år og rektor samme sted i fem år. Melberg har tidligere sittet i styret for NKF. Han har også vært kirkeverge i Sandefjord.

– Nå gleder jeg meg til å være med å videreføre den gode utviklingen de kristne folkehøgskolene har vært i gjennom mange år, sier Melberg. KPK