Folkehøgskolenes lederutdanning – Verdibasert endringsledelse, sommeren 2019

Verdibasert endringsledelse og ny kunnskap basert på forskning står sentralt i dette studiet som er på masternivå. Etter en svært vellykket gjennomføring av studiet 2016-2018, tilbyr vi nå nye søkere muligheten til å delta, fra sommeren 2019.

Universitetet i Sørøst-Norge tilbyr studiet i samarbeid NLA Høgskolen. Gjennom innhold, arbeidsformer og vurdering vil det bli lagt vekt på å fremme folkehøyskolenes målsetting; å fremme allmenndanning og folkeopplysning. Å styrke studentenes personlige og yrkesetiske kompetanse, og å stimulere dem til å bidra til utviklingen av en skole som søker å ta vare på studentenes, lærernes og samfunnets interesser, rettigheter og behov.

Opptaket starter 1. november 2018, og det er fortløpende opptak av kvalifiserte studenter, til studiet er fulltegnet. Søknadsfrist er 15. april 2019

Her kan du lese mer om studiet: https://www.usn.no/studier/finn-studier/larer-lektor-og-pedagogikk/verdibasert-endringsledelse-for-folkehogskolene/

Produktark ENDRINGSLEDELSE 2019-2020