Hovedtarifforhandlinger og særavtaleforhandlinger i september

Årets hovedtariffoppgjør på HUK-området i Virke skal gjennomføres i begynnelsen av september.

Uken etterpå blir det forhandlinger med Virke om ny særavtale for undervisningspersonale på de private folkehøgskolene. Du kan lese mer om særavtaleforhandlingene her: Rundskriv L 10-2018 Forhandlinger om særavtalen er utsatt