Organisasjonsrådgiver i NKF (60 – 80 prosent stilling)

Vår organisasjonsrådgiver gjennom mange år går av med pensjon, og vi søker hans etterfølger.

Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) organiserer størstedelen av de ansatte på de kristne folkehøgskolene. Vi er fagorganisasjon for medlemmene og idéorganisasjon for skoleslaget.

NKF arbeider for at de kristne folkehøgskolene skal være verdibevisste og åpne, aktuelle og nyskapende. De skal være gode og meningsfulle arbeidsplasser, attraktive for elevene og som samarbeidspartnere for andre skoler og skoleslag.

NKF har felles sekretariat med Informasjonskontor for kristen folkehøgskole (IKF). Kontoret ligger i Oslo sentrum, i et kontorfellesskap for alle folkehøgskoleorganisasjonene i Norge, med et utstrakt samarbeid.

Vår organisasjonsrådgiver gjennom mange år går av med pensjon, og vi søker hans etterfølger.

Sentrale oppgaver
Stillingen har to hovedområder. Det ene gjelder lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene: Deltakelse i forhandlinger om sentrale avtaler. Være rådgiver for lokale forhandlinger på skolene. Opplæring og annen oppfølging av tillitsvalgte. Rådgivning i arbeidslivsspørsmål for medlemmer, tillitsvalgte og skolene. Delta i samarbeid med andre organisasjoner.

Det andre hovedområdet er organisasjonsbyggende arbeid i NKF: Oppfølging av lokallagene på de kristne folkehøgskolene. Medlemsverving og medlemstilbud. Informasjon til medlemmene og skolene gjennom NKF’s nettsted, nyhetsbrev m.m. Skolebesøk og løpende kontakt med lokallagsledere/tillitsvalgte.

Organisasjonsrådgiver har ansvar for kurs og opplæringstilbud for ulike grupper av ansatte på skolene, ofte i samarbeid med andre medarbeidere i sekretariatet.

Hvordan disse oppgavene best kan løses, vil vår nye medarbeider ha stor innflytelse på.

Krav til søkere
Vi ser etter deg som har lyst til å være med å utvikle NKF videre som fag- og idéorganisasjon i et fritt og spennende skoleslag.

Du må ha høyere utdanning, gjerne lærerutdanning. Kunnskap om og erfaring med forhandlinger om lønns og arbeidsvilkår, og kjennskap til tariffavtalene i skoleverket vil bli vektlagt. Godt kjennskap til folkehøgskolen som skoleslag vil være en styrke.

Vi søker en allsidig medarbeider som deler verdigrunnlaget vårt, er engasjert og faglig trygg, og vil være med å utvikle de kristne folkehøgskolene videre. Du kan både planlegge og gjennomføre, og du gjør det gjerne i samarbeid med andre.

Vi vil også legge vekt på at du har kjennskap til, og kan identifisere deg med, den kristne folkehøgskolebevegelsen og det kristne organisasjons- og kirkelivet skolene tilhører.

Stillingen innebærer en del reisevirksomhet i forbindelse med skolebesøk, kurs og konferanser.

Vi tilbyr
Et hyggelig og spennende arbeidsmiljø. Varierte oppgaver og rom for initiativ og idéer.
Lønn etter avtale. Pensjon i KLP eller Statens Pensjonskasse.
Tiltredelse 1. august 2018 eller etter nærmere avtale.

For nærmere opplysninger, ta kontakt med organisasjonsrådgiver Arvid Kopperdal,
tlf. 22 47 43 12 / 466 97 041, eller daglig leder Tor Grønvik, tlf. 22 47 43 11 / 915 37 963

Søknad med CV sendes: nkf@ikf.no   – Søknadsfrist 28. mars 2018