Mens vi venter på Steinar Sundvoll

Steinar Sundvoll (Hurdal Verk folkehøgskole) er ansatt som ny organisasjonsrådgiver i NKF fra 1. mars 2019. Arbeidsoppgaver knyttet til organisasjonsrådgiverstillingen vil fram til 1. mars 2019 bli ivaretatt av NKFs styreleder Gunnar Birkeland og daglig leder Andreas Melberg.

I perioden frem til Steinar starter i stillingen, vil stillingen være delt mellom styreleder i NKF Gunnar Birkeland og daglig leder i NKF Andreas Melberg.  I mellomperioden har Gunnar spesielt fokus rettet mot organisasjonssaker.

Steinar Sundvoll, ansatt som organisasjonsrådgiver fra 1. mars 2019

Dere tar kontakt med Folkehøgskolekontoret som før på telefon eller på e-post og vil bli ivaretatt frem til Steinar starter for fullt. Steinar blir med på tillitsvalgtkonferansen der vi vil presentere han nærmere.

Arvid Kopperdal, NKFs organisasjonsrådgiver ble pensjonist 1. juli, men skal jobbe en dag i uka fram til 1.oktober 2018. Han vil kunne svare på spørsmål/jobbe med saker knyttet til lønn og arbeidsvilkår for NKF-medlemmer i denne perioden.

Vi ønsker også svært gjerne å komme ut til skolene på besøk for å bli kjent i forbindelse med planleggingsdager eller personalmøter. Bare å ta kontakt, så ser vi om det er mulig.