Ny daglig leder på plass

Tor Grønvik takker i disse dager av som daglig leder av sekretariatet for NKF og IKF. Han blir pensjonist etter 22 år i stillingen. Tor kom til sekretariatet fra Hurdal Verk folkehøgskole, der han hadde vært lærer, inspektør og rektor.

Fra midt i juni har Andreas Melberg vært på plass som daglig leder. Andreas kommer fra en lærerstilling i grunnskolen i Brunlanes, og egen konsulentvirksomhet innen utdanning. Han har tidligere vært lærer og inspektør på Sagavoll folkehøgskole i ni år og rektor samme sted i fem år. Han har også vært kirkeverge i Sandefjord, og han har tidligere sittet i styret for NKF. – Jeg gleder meg til å være med å videreføre den gode utviklingen de kristne folkehøgskolene har vært i gjennom mange år, sier han.

– Og jeg er glad for å overlate både kontoret og oppgavene til Andreas. Han går inn i jobben med et inspirerende pågangsmot, og jeg ønsker han og medarbeiderne lykke til videre, legger Tor til.

Vaktskifte på daglig leders kontor. Andreas Melberg har tatt plass og Tor Grønvik er på vei ut.