Nytt innmeldingsskjema

Alle ansatte, uansett yrkesgruppe ved de kristne folkehøgskolene, er velkommen til å være medlem i NKF. NKF ønsker å gi medlemmer hjelp og støtte i den enkeltes arbeidssituasjon. Dette skjer både gjennom lokallagene på skolene og ved NKFs sekretariat sentralt.

Ønsker du å bli medlem av NKF og å være en del av vårt organisasjonsfellesskap benytter du vårt nye elektroniske innmeldingsskjema

Gjennom medlemskapet i NKF får medlemmene mulighet til å påvirke utviklingen i skoleslaget og folkehøgskolen sine rammevilkår.

Medlemmene han anledning til å benytte seg av de medlemsfordelene som til en hver tid gjelder i organisasjonen.