Nytt NKF-styre

Under årsmøtet på NKFs landsmøte på Sagavoll folkehøgskole 29. mai – 1. juni ble det valgt nytt NKF-styre.

Fra venstre: Ann Sissel Vehus, Ånen Tveit, Gunnar Birkeland, Ingrid Rødset, Hilde Stavnem Børud, Geir Ertzgaard

Under årsmøtet på NKFs landsmøte på Sagavoll folkehøgskole 29. mai – 1. juni ble det valgt nytt NKF-styre. Her ser du hvem som nå sitter i styret, og du kan lese hvilke om saker styremedlemmene mener er spesielt viktige å arbeide for.

Leder: Gunnar Birkeland, til nå rektor på Folkehøgskolen Sørlandet, valgt for perioden 2018-2020.

  • Vil bidra til utvikling av den kristne folkehøgskolens innhold og omdømme, vil jobbe for et og for dyktiggjøring og motivering av ansatte, vil legge vinn på å bevare og utvikle det gode samarbeidsklimaet mellom folkehøgskolens to tradisjoner i Norge.

Styremedlemmer:

Geir Ertzgaard, lærer på Solborg folkehøgskole, valgt for perioden 2017-2019.

  • Vil være de ansattes kandidat. NKF er først og fremst en medlemsorganisasjon, ikke en skoleorganisasjon. Vil bidra med nytenkning og at sentrale organisasjoner fanger opp unge ansatte som kan bidra til en forover lent og fremtidsorientert organisasjon.

Ingrid Rødset, lærer på Ålesund folkehøgskole, valgt for perioden 2018-2020.

  • Organisering av tilrettelagt folkehøgskole. Elevsamtalen som verktøy – hjelpe elevene til å bli mer bevisst egen utvikling og åpne opp for gode veivalg videre i livet.

Ånen Tveit, økonomileder på Alta folkehøgskole, valgt for perioden 2018-2020.

  • Utfra min erfaring og arbeidsområde, kan jeg nok bidra mest på det som går på lønns- og arbeidsvilkår, og jeg synes også at arbeidet med skolenes kristne profil er viktig og spennende.

Hilde Stavnem Børud, lærer på Stavern folkehøyskole, valgt for perioden 2018-2019.

  • Kompetanseutvikling og skoleutvikling.

Varamedlemmer:

Ann Sissel Vehus (1. vara), internatleder på Bakketun folkehøgskole, valgt for perioden 2018-2019.

  • Ønsker å jobbe for alle ansatte, engasjere meg for arbeidsplassene våre. Jobbe for det som samler og styrker folkehøgskolebevegelsen, synliggjøring av skoleslaget og skoleutviklingsprosjekter.

Øydis Ruud 2. vara), lærer på Musikkfolkehøgskolen Viken, valgt for perioden 2018-2019.

  • Verne om folkehøgskolens særegne/unike sosialpedagogiske verdier, fokus på utvikling og nytenkning så vi er på samme sted i tiden som  ungdommene vi  er til for, fokus på synlighet, så vi får vist «verden» hvor viktige vi er, og dermed får nok politisk støtte.