Søknadsfrist for mediestipend fra Tro & Medier nærmer seg

Familie & Medier har et eget stipendprogram. Hvert år deles mediestipend ut til mastergradsstipender, forskningsstipender og oppmuntringsstipender. Stipendet har bakgrunn i et av Tro & Mediers formål som er «å fremme en god og effektiv bruk av medier i evangeliets tjeneste». Alle kan søke, men det blir lagt vekt på søknader som fokuserer på de tema som er beskrevet i utlysningene til de ulike stipend.

31.mars går fristen for å søke Mediestipend fra Tro & Medier ut. Mastergradsstudenter og forskere oppfordres spesielt til å søke.

– Vi ønsker å legge vekt på å få frem studier og forskning på områder i krysningspunktet mellom medier, tro og samfunn, sier Jarle Haugland.

Han legger også til at alle søknader er velkommen.31.mars går fristen for å søke Mediestipend fra Tro & Medier ut. Mastergradsstudenter og forskere oppfordres spesielt til å søke.

Mediestipendet fra Tro & Medier deles ut en gang i året. Søknadsfristen i år er 31. mars og skjema kan fylles ut digitalt her.

Stipendet har bakgrunn i et av Tro & Mediers formål som er «å fremme en god og effektiv bruk av medier i evangeliets tjeneste». Alle kan søke, men det blir lagt vekt på søknader som fokuserer på de tema som er beskrevet i utlysningene til de ulike stipend. De ulike stipendkategoriene er mastergradsstipend, forskningsstipend og oppmuntringsstipend.

I 2017 ble det tildelt 4 stipender, fordelt på 1 forskningsstipend og 3 oppmuntringsstipend.

Les mer om stipendet på våre nettsider, troogmedier.no/mediestipend