Stipend for medlemmer i NKF

NKF har eget stipendfond. Hvert år kan NKF-medlemmer og ansatte i organisasjonen søke om stipend fra dette fondet.

Ved tildeling av stipend blir kurs og studiereiser prioritert. Bruk elektronisk søknadsskjema. Du finner søknadsskjema og stipendregler her.

Søknadsfrist 1. februar.