Mellomoppgjøret 2019

Årets mellomoppgjør for overenskomstene på HUK-området ble gjennomført mellom Virke og arbeidstakerorganisasjonene 20. juni.

Les hele protokollen her: Mellomoppgjøret 2019

KS har laget noen gode regneeksempler som kan være til hjelp for å forstå mellomoppgjøret. Regneeksempler fra KS