Status PPU-studium i folkehøgskolepedagogikk

NKF har sammen med Folkehøgskoleforbundet i lengre tid arbeidet med Universitetet i Sørøst-Norge (USN) om å etablere et PPU-studium i folkehøgskolepedagogikk. Mange spør oss om og når dette eventuelt kommer.

Status for arbeidet er at både vi og USN fortsatt arbeider for at tilbudet skal starte opp til høsten. Det er imidlertid avhengig av statlig finansiering. Den 19. mars var Sindre Vinje (Folkehøgskoleforbundet), Christian Tynning Bjørnø (Folkehøgskolerådet) og representanter fra USN i møte med Kunnskapsdepartementet. Det var et godt og konstruktivt møte, og vi venter nå spent på tilbakemeldinger fra Kunnskapsdepartementet. Så snart vi får tilbakemeldinger om veien videre, så vil vi gi mer informasjon om studiet. Marie Wiland og Johan Løvgren følger opp videre prosess fra NKF i tett samarbeid med FHF.