Voksenopplæringsforbundet (Vofo) utlyser reisestipend for studiereiser til utlandet i 2020

Formålet med reisestipendordningen er å bidra til kompetanseheving, motivasjon og idéutvikling i opplæringsarbeidet i studieforbund og våre medlemsorganisasjoner.

Målgruppen er kurslærere, tillitsvalgte og ansatte i studieforbund og våre medlemsorganisasjoner. Dvs. både ressurspersoner sentralt hos dere og mennesker som er engasjert i opplæring for voksne (fra 14 år) i deres menigheter og andre lokale lag og foreninger.

Merk at stipendene er individuelle, dere kan derfor ikke søke for en samlet gruppe. Hvis dere søker for flere personer fra samme menighet/lokallag/sentralledd, ber vi dere gi oss beskjed om hvem dere vil prioritere. Dere kan ikke regne med å få stipend til flere enn en person fra samme sted.

Søknaden sendes elektronisk fra Vofo sin søknadsportal til oss. Vi får prioritere 10 søknader og videresender dem elektronisk tilbake til Vofo. Vanligvis får vi tildelt stipend til 4 av «våre» søknader. Saksbehandler hos oss er Guro Haugland Byfuglien, som kan kontaktes på epost: guro.haugland.byfuglien@k-stud.no

Stip 20 organisasjonenes utlysningsbrev

Søknadsfristen er den 17.november 2019.

Reisestipend søkes elektronisk på  https://www.voforeisestipend.no