Koronautbrudd og stengte skoler

Det arbeides kontinuerlig med å finne svar på de mange spørsmålene som reiser seg i denne ekstraordinære situasjonen. Folkehøgskolerådet sender fortløpende rundskriv til skolene med informasjon. NKF er i dialog med de tillitsvalgte.

Skriv til skolene fra Kunnskapsdepartementet 19. mars: Informasjon i forbindelse med koronaviruset (L)(1723_3_P (1723786) (002)

Oversikt over rundskriv sendt fra Folkehøgskolerådet: (nye rundskriv legges ut når disse kommer)

FHSR-rundskriv 11.20 Koronaviruset

FHSR-rundskriv 10-20 Koronautbruddet – Permittering av ansatte

FHSR-rundskriv 09-20 Koronautbruddet – Elevbetaling i nedstengningsperioden

FHSR-rundskriv 08-20 Koronautbruddet – Videre informasjon

FHSR-rundskriv 07-20 Koronautbruddet – Ny informasjon fra regjeringen

FHSR-rundskriv 06-20 Koronautbruddet