Aktuelt

Hovedtariffoppgjøret 2018

Partene i hovedtariffoppgjøret 2018 på Virkeområdet godkjente for noen uker siden forhandlingsresultatet. Den nye Landsoverenskomst for utdanning 2018-20 blir sendt NKFs lokallag når avtalen er ferdigtrykket. Skolene får overenskomsten tilsendt fra Virke. Les mer 26. oktober 2018

Ny særavtale for undervisningspersonalet i folkehøgskolen

Den 25. september ble det gjennomført forhandlinger om ny særavtale for undervisningspersonalet i folkehøgskolen mellom Virke og de aktuelle arbeidstakerorganisasjonene. Utdanningsforbundet forhandler for Folkehøgskoleforbundet (FHF) og NKF, men både FHF og NKF har representanter ved forhandlingsbordet. Les mer 4. oktober 2018