Mer enn ord: Bærekraftplan for Folkehøgskolekontoret 2020

I oktober 2019 vedtok alle styrene i de fem folkehøgskoleorganisasjonene et felles vedtak om bærekraft for folkehøgskolene – Bærekraftsvedtaket. Et av målene i vedtaket er å redusere klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030, med utganspunkt i 2019. Organisasjonene sentralt følger opp vedtaket og setter samme mål for aktiviteten i deres leir. Les mer 24. april 2020

Folkehøgskolepedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge

Folkehøgskoleorganisasjonene i Norge har i mange år drømt om å kunne starte en egen lærerutdanning for folkehøgskoleansatte. De seneste årene har FHF og NKF arbeidet sammen med Universitetet i Sørøst-Norge for å få til en PPU (Praktisk Pedagogisk Utdanning) som er spesielt tilpasset folkehøgskolenes behov. Vi kan nå presentere et slikt tilbud som et 50% studium over to år fra høsten 2020. Les mer 26. mars 2020

Koronautbrudd og stengte skoler

Det arbeides kontinuerlig med å finne svar på de mange spørsmålene som reiser seg i denne ekstraordinære situasjonen. Folkehøgskolerådet sender fortløpende rundskriv til skolene med informasjon. NKF er i dialog med de tillitsvalgte. Les mer 16. mars 2020

NKF og BÆREKRAFTVEDTAKET høsten 2019 – en statusoppdatering ved oppstart 2020

Etter at NKF-styret i sitt møte 3. juni 2019, som en direkte respons på et brev fra de seks skolene på Distriktsmøtet i Sørøst 3. påskedag, vedtok å ta initiativ til et felles klimaseminar for alle folkehøgskolestyrene og Folkehøgskolerådet straks høsten 2019 var i gang, har «klimasnøballen» rullet seg stor og sterk i folkehøgskolen. Les mer 13. januar 2020

Mellomoppgjøret 2019

Årets mellomoppgjør for overenskomstene på HUK-området ble gjennomført mellom Virke og arbeidstakerorganisasjonene 20. juni. Les mer 28. juni 2019

Hovedtariffoppgjøret 2018

Partene i hovedtariffoppgjøret 2018 på Virkeområdet godkjente for noen uker siden forhandlingsresultatet. Den nye Landsoverenskomst for utdanning 2018-20 blir sendt NKFs lokallag når avtalen er ferdigtrykket. Skolene får overenskomsten tilsendt fra Virke. Les mer 26. oktober 2018

Ny særavtale for undervisningspersonalet i folkehøgskolen

Den 25. september ble det gjennomført forhandlinger om ny særavtale for undervisningspersonalet i folkehøgskolen mellom Virke og de aktuelle arbeidstakerorganisasjonene. Utdanningsforbundet forhandler for Folkehøgskoleforbundet (FHF) og NKF, men både FHF og NKF har representanter ved forhandlingsbordet. Les mer 4. oktober 2018