Mellomoppgjøret 2019

Årets mellomoppgjør for overenskomstene på HUK-området ble gjennomført mellom Virke og arbeidstakerorganisasjonene 20. juni. Les mer 28. juni 2019

Hovedtariffoppgjøret 2018

Partene i hovedtariffoppgjøret 2018 på Virkeområdet godkjente for noen uker siden forhandlingsresultatet. Den nye Landsoverenskomst for utdanning 2018-20 blir sendt NKFs lokallag når avtalen er ferdigtrykket. Skolene får overenskomsten tilsendt fra Virke. Les mer 26. oktober 2018

Ny særavtale for undervisningspersonalet i folkehøgskolen

Den 25. september ble det gjennomført forhandlinger om ny særavtale for undervisningspersonalet i folkehøgskolen mellom Virke og de aktuelle arbeidstakerorganisasjonene. Utdanningsforbundet forhandler for Folkehøgskoleforbundet (FHF) og NKF, men både FHF og NKF har representanter ved forhandlingsbordet. Les mer 4. oktober 2018

Mens vi venter på Steinar Sundvoll

Steinar Sundvoll (Hurdal Verk folkehøgskole) er ansatt som ny organisasjonsrådgiver i NKF fra 1. mars 2019. Arbeidsoppgaver knyttet til organisasjonsrådgiverstillingen vil fram til 1. mars 2019 bli ivaretatt av NKFs styreleder Gunnar Birkeland og daglig leder Andreas Melberg. Les mer 22. august 2018

Ny daglig leder på plass

Tor Grønvik takker i disse dager av som daglig leder av sekretariatet for NKF og IKF. Han blir pensjonist etter 22 år i stillingen. Tor kom til sekretariatet fra Hurdal Verk folkehøgskole, der han hadde vært lærer, inspektør og rektor. Les mer 25. juni 2018

Nytt NKF-styre

Under årsmøtet på NKFs landsmøte på Sagavoll folkehøgskole 29. mai – 1. juni ble det valgt nytt NKF-styre. Les mer 7. juni 2018