NKF og BÆREKRAFTVEDTAKET høsten 2019 – en statusoppdatering ved oppstart 2020

Etter at NKF-styret i sitt møte 3. juni 2019, som en direkte respons på et brev fra de seks skolene på Distriktsmøtet i Sørøst 3. påskedag, vedtok å ta initiativ til et felles klimaseminar for alle folkehøgskolestyrene og Folkehøgskolerådet straks høsten 2019 var i gang, har «klimasnøballen» rullet seg stor og sterk i folkehøgskolen. Les mer 13. januar 2020

Internasjonalt seminar

Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen (IU) ønsker ansatte i folkehøgskolen hjertelig velkommen til seminaret Hvordan videreutvikle folkehøgskolenes internasjonale engasjement? tirsdag 10. september 2019. Les mer 9. august 2019

Mellomoppgjøret 2019

Årets mellomoppgjør for overenskomstene på HUK-området ble gjennomført mellom Virke og arbeidstakerorganisasjonene 20. juni. Les mer 28. juni 2019

Prosjekt: Ønsker unge med funksjonsnedsettelse til folkehøgskole

Prosjektet «Et år for alle» skal bidra til at flere unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom kan velge folkehøyskole. Prosjektleder Maja Lie Opdahl i Unge funksjonshemmede skal undersøke hvordan unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom opplever tilretteleggingen og tilgjengeligheten til folkehøgskolene. Les mer 8. april 2019

Status PPU-studium i folkehøgskolepedagogikk

NKF har sammen med Folkehøgskoleforbundet i lengre tid arbeidet med Universitetet i Sørøst-Norge (USN) om å etablere et PPU-studium i folkehøgskolepedagogikk. Mange spør oss om og når dette eventuelt kommer. Les mer 27. mars 2019

Landsmøte NKF – et STEG for FRAMTID

Meld deg på i dag! Landsmøtet starter 3. juni og varer til 6.juni. NKF sitt landsmøte byr på gode samlinger og spennende aktiviteter. Vi tror og håper det vil gi deg påfyll til det videre arbeidet i folkehøgskolen. Les mer 15. mars 2019

Hovedtariffoppgjøret 2018

Partene i hovedtariffoppgjøret 2018 på Virkeområdet godkjente for noen uker siden forhandlingsresultatet. Den nye Landsoverenskomst for utdanning 2018-20 blir sendt NKFs lokallag når avtalen er ferdigtrykket. Skolene får overenskomsten tilsendt fra Virke. Les mer 26. oktober 2018