Folkehøgskole-elevene taper på regjeringens budsjett

Høyre forsøker å flytte fokus fra den samlede virkningen av forslaget til statsbudsjett for folkehøgskolene og elevene ved å polemisere om teknikaliteter og latterliggjøre innhold i kortkurs og alder på deltakere på en del av disse. Uansett hva man kaller det, innebærer forslag til statsbudsjett 45 millioner kroner mindre til folkehøgskolene og elevene enn kostnadsutvikling og økt elevtall tilsier, sier Øyvind Brandt, leder i Folkehøgskolerådet. Les mer 23. oktober 2017

4000 TAKK

Over 4000 nåværende og tidligere elever demonstrerte utenfor Stortinget tirsdag, som en protest mot Regjeringens kuttforslag på 45 millioner til folkehøgskolene. Alle sju opposisjonspartier var også med. Les mer 18. oktober 2017

Ny elevrekord!

Skoleåret starter med ny elevrekord for både IKF og folkehøgskolene generelt. På de kristne folkehøgskolene var det 1.august 3551 elever som hadde takket ja til en skoleplass. Det er hele 2 prosent flere enn fjorårets rekord. Les mer 30. august 2017

Medlemsvekst

I løpet av skoleåret 2016/2017 kunne NKF ønske velkommen til 42 nye medlemmer. Organisasjonsrådgiver Arvid Kopperdal sier dette er det høyeste tallet på innmeldte medlemmer i løpet av et skoleår så langt han har oversikt over. Les mer 29. juni 2017

Mellomoppgjøret 2017 (Virke)

Partene ble 13. juni enige i årets mellomoppgjør på Virkeområdet. Fristen for godkjenning var satt til 21. juni, og partene har nå godkjent resultatet. Les mer 23. juni 2017

Nytt styre i NKF

Årsmøte i NKF ble avviklet under landsmøtet på Rønningen Folkehøgskole i Oslo i uke 23. Nytt styre ble valgt og ny handlingsplan ble vedtatt. Les mer 6. juni 2017