Mer enn ord: Bærekraftplan for Folkehøgskolekontoret 2020

I oktober 2019 vedtok alle styrene i de fem folkehøgskoleorganisasjonene et felles vedtak om bærekraft for folkehøgskolene – Bærekraftsvedtaket. Et av målene i vedtaket er å redusere klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030, med utganspunkt i 2019. Organisasjonene sentralt følger opp vedtaket og setter samme mål for aktiviteten i deres leir. Les mer 24. april 2020

Folkehøgskolepedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge

Folkehøgskoleorganisasjonene i Norge har i mange år drømt om å kunne starte en egen lærerutdanning for folkehøgskoleansatte. De seneste årene har FHF og NKF arbeidet sammen med Universitetet i Sørøst-Norge for å få til en PPU (Praktisk Pedagogisk Utdanning) som er spesielt tilpasset folkehøgskolenes behov. Vi kan nå presentere et slikt tilbud som et 50% studium over to år fra høsten 2020. Les mer 26. mars 2020

Koronautbrudd og stengte skoler

Det arbeides kontinuerlig med å finne svar på de mange spørsmålene som reiser seg i denne ekstraordinære situasjonen. Folkehøgskolerådet sender fortløpende rundskriv til skolene med informasjon. NKF er i dialog med de tillitsvalgte. Les mer 16. mars 2020

NKF og BÆREKRAFTVEDTAKET høsten 2019 – en statusoppdatering ved oppstart 2020

Etter at NKF-styret i sitt møte 3. juni 2019, som en direkte respons på et brev fra de seks skolene på Distriktsmøtet i Sørøst 3. påskedag, vedtok å ta initiativ til et felles klimaseminar for alle folkehøgskolestyrene og Folkehøgskolerådet straks høsten 2019 var i gang, har «klimasnøballen» rullet seg stor og sterk i folkehøgskolen. Les mer 13. januar 2020

Internasjonalt seminar

Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen (IU) ønsker ansatte i folkehøgskolen hjertelig velkommen til seminaret Hvordan videreutvikle folkehøgskolenes internasjonale engasjement? tirsdag 10. september 2019. Les mer 9. august 2019

Mellomoppgjøret 2019

Årets mellomoppgjør for overenskomstene på HUK-området ble gjennomført mellom Virke og arbeidstakerorganisasjonene 20. juni. Les mer 28. juni 2019

Prosjekt: Ønsker unge med funksjonsnedsettelse til folkehøgskole

Prosjektet «Et år for alle» skal bidra til at flere unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom kan velge folkehøyskole. Prosjektleder Maja Lie Opdahl i Unge funksjonshemmede skal undersøke hvordan unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom opplever tilretteleggingen og tilgjengeligheten til folkehøgskolene. Les mer 8. april 2019

Status PPU-studium i folkehøgskolepedagogikk

NKF har sammen med Folkehøgskoleforbundet i lengre tid arbeidet med Universitetet i Sørøst-Norge (USN) om å etablere et PPU-studium i folkehøgskolepedagogikk. Mange spør oss om og når dette eventuelt kommer. Les mer 27. mars 2019

Landsmøte NKF – et STEG for FRAMTID

Meld deg på i dag! Landsmøtet starter 3. juni og varer til 6.juni. NKF sitt landsmøte byr på gode samlinger og spennende aktiviteter. Vi tror og håper det vil gi deg påfyll til det videre arbeidet i folkehøgskolen. Les mer 15. mars 2019