Mens vi venter på Steinar Sundvoll

Steinar Sundvoll (Hurdal Verk folkehøgskole) er ansatt som ny organisasjonsrådgiver i NKF fra 1. mars 2019. Arbeidsoppgaver knyttet til organisasjonsrådgiverstillingen vil fram til 1. mars 2019 bli ivaretatt av NKFs styreleder Gunnar Birkeland og daglig leder Andreas Melberg. Les mer 22. august 2018

Ny daglig leder på plass

Tor Grønvik takker i disse dager av som daglig leder av sekretariatet for NKF og IKF. Han blir pensjonist etter 22 år i stillingen. Tor kom til sekretariatet fra Hurdal Verk folkehøgskole, der han hadde vært lærer, inspektør og rektor. Les mer 25. juni 2018

Nytt NKF-styre

Under årsmøtet på NKFs landsmøte på Sagavoll folkehøgskole 29. mai – 1. juni ble det valgt nytt NKF-styre. Les mer 7. juni 2018

UKT-konferansen 2018: Når kirke lykkes

I skjæringspunktet mellom kirkens tro og ungdommers behov ligger kirkens ungdomsarbeid. I møte med en sekularisert ungdomsgenerasjon trenger kirkelig ungdomsarbeid og kristne folkehøgskoler nye arbeidsformer og strategier for å være livsnære trosarenaer. Les mer 8. mai 2018

Nytt innmeldingsskjema

Alle ansatte, uansett yrkesgruppe ved de kristne folkehøgskolene, er velkommen til å være medlem i NKF. NKF ønsker å gi medlemmer hjelp og støtte i den enkeltes arbeidssituasjon. Dette skjer både gjennom lokallagene på skolene og ved NKFs sekretariat sentralt. Les mer 4. april 2018

Forhandlingene om ny særavtale utsatt

Nåværende avtale utløp 31.12.2017. Forhandlingene om ny sentral særavtale for undervisningspersonale på private folkehøgskoler skulle vært gjennomført i begynnelsen av 2018, men er nå utsatt til september. Les mer 23. mars 2018

Nytt kull i verdibasert endringsledelse for folkehøgskolen starter i juni

Noregs Kristelege Folkehøgskolelag har sammen med Folkehøgskoleforbundet, Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) og NLA Høgskolen (NLA) utarbeidet en lederutdanning for ansatte i folkehøgskolen. Første kull er nettopp avsluttet. Nå er det klart for påmelding til neste kull. Deltakerne på første kull av lederutdanningen for folkehøgskolene er svært fornøyde med studiet (se noen av uttalelsene fra deltakere lenger nede i teksten). Les mer 9. mars 2018

Søknadsfrist for mediestipend fra Tro & Medier nærmer seg

Familie & Medier har et eget stipendprogram. Hvert år deles mediestipend ut til mastergradsstipender, forskningsstipender og oppmuntringsstipender. Stipendet har bakgrunn i et av Tro & Mediers formål som er «å fremme en god og effektiv bruk av medier i evangeliets tjeneste». Alle kan søke, men det blir lagt vekt på søknader som fokuserer på de tema som er beskrevet i utlysningene til de ulike stipend. Les mer 28. februar 2018