Kontakt oss

Sekretariatet ivaretar de daglige rutinemessige arbeidsoppgaver NKF har og arbeider med spesielle prosjekter/planer vedtatt av styret. NKF har sekretariat i samarbeid med IKF. De fleste medarbeiderne utfører oppgaver for begge organisasjonene.

Postadresse: Postboks 420 Sentrum, 0103 Oslo
Besøksadresse: Øvre Vollgate 13, 0158 Oslo
Sentralbord/tlf .: 22 47 43 00
E-post: nkf@ikf.no
Kontoret er betjent 08.00 – 15.45
Sommeråpent fra 1. mai – 1. september: 08.00 – 15.00

 

Ansatte

Tor Grønvik
Daglig leder
Tlf.: 22 47 43 11 tor@ikf.no

Hilde Anita Haugen
Administrasjonsekretær
Tlf.: 22 47 43 19 ikf@ikf.no

Johan Smit
Økonomirådgiver
Tlf.: 22 47 43 20/ 35 94 24 54 johan@ikf.no

Marie Wiland
Rådgiver skoleutvikling
Tlf.: 22 47 43 16 marie@ikf.no

Arvid Kopperdal
Organisasjonsrådgiver
Tlf.: 22 47 43 12 arvid@ikf.no

Mette Røstum
Informasjonsrådgiver
Tlf.: 22 47 43 15 mette@ikf.no

Marit Asheim
Informasjonsrådgiver
Tlf.: 22 47 43 14 marit@ikf.no

Terje Wehus
Informasjonsrådgiver
Tlf.: 22 47 43 13 terje@ikf.no