Medlemsfordeler

Medlemsblad
NKF har eige medlemsblad Steg – tidsskrift for kristen folkehøgskole som kjem ut med 4 nummer per år.

Stipend
NKF har eige stipendfond som medlemmene kan søke stipend frå. Søknadsfristen er 1. februar. Stipendregler og søknadsskjema

Forsikring/finansiering:
Gjennom samarbeidsavtale NKF har med Utdanningsforbundet kan medlemmene gjere seg bruk av Utdanningsforbundet sine avtalar med Tryg forsikring. Se Utdanningsforbundet – forsikringer.

Andre medlemsvilkår
NKF-medlemmer får og del i ei rad andre medlemsvilkår knytt til samarbeidsavtale  med Utdanningsforbundet.