Medlemmer i råd og utvalg

Skoleutviklingsutvalget:

Marie Wiland, Pedagogisk rådgiver NKF (leder)
Jan Inge Wiig Andersen, Nordhordland fhs
Ellinor Hermann, Bakketun fhs
Synnøve Sandnes Tjora, Rødde fhs
Geir Ertzgaard, Solborg fhs
Aimi Wallumrød, Danvik fhs

Redaksjonsråd for «Kristen Folkehøgskole»

Eleni Maria Stene, daglig leder Paulus Menighet
Marit Asheim, informasjonsrådgiver / redaktør IKF
Tom Arne Møllerbråten, redaktør Steg / inspektør Sagavoll fhs
Sture Vareide, lærer Rønningen fhs
Øystein Vegge, lærer Sunnmøre fhs

Folkehøgskolerådet

Leder: Øyvind Brandt, FHF
Nestleder: Gunnar Birkeland NKF
Kjell Konstali, IKF
Kjersti Versto Roheim, IKF
Dag Folkvord, IF
Morten Eikenes, IF

Økonomiutvalget

Erling Helland, Bakketun fhs (NKF)
Inger Veiteberg, Nansenskolen (FHF)
Signe Rossland Jensen (NKF)
Dag Folkvord, Jæren fhs (FHF)
Johan Smit, NKF (sekretær)

Internasjonalt utvalg

Brita Puthi, Folkehøgskolerådet
Ato Owusu-Addo, Borgund fhs
Silje Ødegård, vikar, Fredly fhs
Jakob Steenberg Thompson, Sund fhs
Roseane dos Reis, Fana fhs
Tommy van Pelt, Agder fhs