Medlemmer i råd og utvalg

Skoleutviklingsutvalget:

Marie Wiland, Pedagogisk rådgiver NKF (leder)
Jan Inge Wiig Andersen, Nordhordland fhs
Ellinor Hermann, Bakketun fhs
Synnøve Sandnes Tjora, Rødde fhs
Geir Ertzgaard, Solborg fhs
Aimi Wallumrød, Danvik fhs

Redaksjonsråd for «Kristen Folkehøgskole»

Eleni Maria Stene, daglig leder Paulus Menighet
Marit Asheim, redaktør IKF
Tom Arne Møllerbråten, Sagavoll fhs

Folkehøgskolerådet

Leder: Edgar Fredriksen, NKF
Nestleder: Øyvind Brandt, FHF
Kjell Konstali, IKF
Kjersti Roheim, IKF
Mona Økland, IF
Åsmund Mjelva, IF

Økonomiutvalget

Erling Helland, Bakketun fhs (NKF)
Inger Veiteberg, Nansenskolen (FHF)
Signe Rossland Jensen (NKF)
Dag Folkvord, Jæren fhs (FHF)
Johan Smit, NKF (sekretær)

Internasjonalt utvalg

Brita Puthi, Folkehøgskolerådet
Ato Owusu-Addo, Borgund fhs
Silje Ødegård, vikar, Fredly fhs
Jakob Steenberg Thompson, Sund fhs
Roseane dos Reis, Fana fhs
Tommy van Pelt, Agder fhs