Aktuelt

NKF og BÆREKRAFTVEDTAKET høsten 2019 – en statusoppdatering ved oppstart 2020

Etter at NKF-styret i sitt møte 3. juni 2019, som en direkte respons på et brev fra de seks skolene på Distriktsmøtet i Sørøst 3. påskedag, vedtok å ta initiativ til et felles klimaseminar for alle folkehøgskolestyrene og Folkehøgskolerådet straks høsten 2019 var i gang, har «klimasnøballen» rullet seg stor og sterk i folkehøgskolen. Les mer 13. januar 2020

Internasjonalt seminar

Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen (IU) ønsker ansatte i folkehøgskolen hjertelig velkommen til seminaret Hvordan videreutvikle folkehøgskolenes internasjonale engasjement? tirsdag 10. september 2019. Les mer 9. august 2019

Mellomoppgjøret 2019

Årets mellomoppgjør for overenskomstene på HUK-området ble gjennomført mellom Virke og arbeidstakerorganisasjonene 20. juni. Les mer 28. juni 2019