Bare underholdning – eller?

Ingvild Thu Kro, Høyskolelektor ved NLA Mediehøgskolen, fikk tildelt stipend midler fra NKF til prosjektet «Bare underholdning – eller?» våren 2013.  Ingvild presenterte arbeidet sitt på inspektørsamlingen på Hamar 31. oktober 2014. Prosjektet er todelt.  Første del er en livssynsanalyse av en populær tv-serie som går på norsk tv.  Ingvild valgte The Big bang Theory etter en ringerunde til flere folkehøyskoler.  Dette er en populær serie som mange elever rapporterte at de så på.  Den andre del av prosjektet er praktiske undervisningsressurser utviklet til bruk i folkehøyskolen.  Ingvild Thu Kro har laget et spennende materiale. Vi håper mange vil lese analysen og ha nytte av disse undervisningsressursene til planlegging og gjennomføring av blant annet undervisning, elevkvelder og morgensamlinger.

'Bare underholdning - eller ‘Bare underholdning – eller.’ Del 1; analyse av aktuell tv-serie

Aktualiseringer fra The Big Bang Theory

Filmkveld med The Big Bang Theory

Undervisningsopplegg om filmanalyse

Sitater til aktualiseringene