Pedagogiske dokumenter

Innhald:

Reisens pedagogikk

Her kan boka Reisens pedagogikk lastes opp i PDF-format: Reisens_pedagogikk

Mediehverdag, livssynsdanning og kristen tro

Margunn Serigstad Dahle, førstelektor ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, fikk tildelt forskningsstipend fra NKF til prosjektet: Mediehverdag, livssynsdanning og kristen tro, våren 2016.

Sentrale spørsmål i prosjektet var: Hvilket forhold har elever ved kristne folkehøgskoler til TV-serier? Hvordan forholder de seg til fortellingene de møter, ikke minst med tanke på det underliggende livssynsperspektivet og egne verdier og holdninger? Hvordan kan en i den kristne folkehøgskolen bidra til større mediebevissthet hos elevene, særlig når det gjelder forholdet mellom medienes budskapsformidling, de store livsspørsmålene og kristen tro? Hvordan relatere til mediefortellingene i formidling av kristen tro?

Margunn gjennomførte en kvantitativ og en kvalitativ undersøkelse på fire av de kristne folkehøgskolene i løpet av skoleåret 2017/2018.

Les rapporten her: Rapport NKF. Mediehverdag livssynsdanning og kristen tro. Margunn Serigstad Dahle (1)

Vedlegg:
Vedlegg 1. Mediehverdag, livssynsdanning og kristen tro
Vedlegg 2. Mediehverdag, livssynsdanning og kristen tro

Bare underholdning eller?

Ingvild Thu Kro, Høyskolelektor ved NLA Mediehøgskolen, fikk tildelt stipend midler fra NKF til prosjektet «Bare underholdning – eller?» våren 2013.
Prosjektet er todelt.  Første del er en livssynsanalyse av en populær tv-serie som går på norsk tv.  Ingvild valgte
The Big bang Theory etter en ringerunde til flere folkehøyskoler.  Dette er en populær serie som mange elever rapporterte at de så på.  Den andre del av prosjektet er praktiske undervisningsressurser utviklet til bruk i folkehøyskolen.  Ingvild Thu Kro har laget et spennende materiale. Vi håper mange vil lese analysen og ha nytte av disse undervisningsressursene til planlegging og gjennomføring av blant annet undervisning, elevkvelder og morgensamlinger.

'Bare underholdning - eller ‘Bare underholdning – eller.’ Del 1; analyse av aktuell tv-serie

Aktualiseringer fra The Big Bang Theory

Filmkveld med The Big Bang Theory

Undervisningsopplegg om filmanalyse

Sitater til aktualiseringene

Spontansamtale i åpent landskap

Dette er en oversikt over og dokumentasjon av prosessen (”Open Space”) som ble brukt under landsmøtet til NKF på Grenland folkehøgskole i 2011.

Oversikten presenterer selve prosessen på landsmøtet skritt for skritt, samtidig som en del av tankene bak prosessen også blir presentert. Vi håper at oversikten fører til at lærere og andre på skolen prøver en spennende metode til samtale, erfaringsdeling og et forum for nye ideer.

Les dokumentet

Rapport om realkompetanse i nordiske folkehøgskoler

Sammen med folkehøgskoleforeningene i Finland, Sverige og Danmark har PU-leder i NF og pedagogisk konsulent i NKF deltatt i en arbeidsgruppe i et utviklingsprosjekt i regi av Nordisk folkehøgskoleråd. Arbeidsgruppen hadde to hovedoppgaver: Å utarbeide en rapport om(real)kompetanse på nordiske folkehøgskoler og å bidra til NFRs Vårkonferanse i april 2009, som hadde temaet: ”Kvalitet samt det specifika med folkhögskolan och hur man dokumenterar dessa värden”.

Les rapporten

Elevstipendiatene – et pedagogisk grunnarbeid

NKF har arbeidet med elevstipendiatenes situasjon og rolle i de kristne folkehøgskolene.Skolene har bidratt med statistikk gjennom en spørreundersøkelse høsten 2008.

Det er lagt mest ressurser i å utarbeide et grunndokument for den pedagogiske tenkningen om elevstipendiatene som en særskilt elevgruppe i folkehøgskolen. Dokumentet er utarbeidet av Kristian Abelsen, med støtte i drøftinger i skoleutviklingsutvalget og styret.

Les dokumentet

Byggesteiner: Internatet som læringsarena

Internatet på en folkehøgskole, er en læringsarena.  Opplegget der krever pedagogisk og praktisk planlegging.Internatet en læringsarena

Heftet Byggesteier er resultat av et pedagogisk utviklingsarbeid som har vært ledet av NKFs skoleutviklingsutvalg.  Byggesteiner er ideer til bruk i møtet mellom elever og elever og lærer/internaleder.

Les dokumentet

Realkompetanseprosjektet 2001 – Med folkehøgskole i CV: Dokumentasjon av realkompetanse.

Dataene innsamlet gjennom prosjektet viser at folkehøgskolen utvikler realkompetanse både av sosial og personlig art. Det dreier seg om samarbeid, kommunikasjon og konfliktløsning som bæres oppe av mer personlige egenskaper og ferdigheter som: toleranse, verdibevissthet, ansvar, selvstendighet, initiativ, kreativitet, omstillingsevne, respekt, solidaritet, omsorg/omtanke, omstillingsevne, selvvurdering. I tillegg utvikler folkehøgskolen kompetanse innenfor de fagområdene som den underviser i.

Les dokumentet

3D veiledning – veiledning av elever i norsk folkehøgskole

3D hefte i PDF-format: 3D hefte