Pedagogiske dokumenter

Innhald:

Spontansamtale i åpent landskap

Dette er en oversikt over og dokumentasjon av prosessen (”Open Space”) som ble brukt under landsmøtet til NKF på Grenland folkehøgskole i 2011.

Oversikten presenterer selve prosessen på landsmøtet skritt for skritt, samtidig som en del av tankene bak prosessen også blir presentert. Vi håper at oversikten fører til at lærere og andre på skolen prøver en spennende metode til samtale, erfaringsdeling og et forum for nye ideer.

Les dokumentet

Rapport om realkompetanse i nordiske folkehøgskoler

Sammen med folkehøgskoleforeningene i Finland, Sverige og Danmark har PU-leder i NF og pedagogisk konsulent i NKF deltatt i en arbeidsgruppe i et utviklingsprosjekt i regi av Nordisk folkehøgskoleråd. Arbeidsgruppen hadde to hovedoppgaver: Å utarbeide en rapport om(real)kompetanse på nordiske folkehøgskoler og å bidra til NFRs Vårkonferanse i april 2009, som hadde temaet: ”Kvalitet samt det specifika med folkhögskolan och hur man dokumenterar dessa värden”.

Les rapporten

Elevstipendiatene – et pedagogisk grunnarbeid

NKF har arbeidet med elevstipendiatenes situasjon og rolle i de kristne folkehøgskolene.Skolene har bidratt med statistikk gjennom en spørreundersøkelse høsten 2008.

Det er lagt mest ressurser i å utarbeide et grunndokument for den pedagogiske tenkningen om elevstipendiatene som en særskilt elevgruppe i folkehøgskolen. Dokumentet er utarbeidet av Kristian Abelsen, med støtte i drøftinger i skoleutviklingsutvalget og styret.

Les dokumentet

Byggesteiner: Internatet som læringsarena

Internatet på en folkehøgskole, er en læringsarena.  Opplegget der krever pedagogisk og praktisk planlegging.Internatet en læringsarena

Heftet Byggesteier er resultat av et pedagogisk utviklingsarbeid som har vært ledet av NKFs skoleutviklingsutvalg.  Byggesteiner er ideer til bruk i møtet mellom elever og elever og lærer/internaleder.

Les dokumentet

Realkompetanseprosjektet 2001 – Med folkehøgskole i CV: Dokumentasjon av realkompetanse.

Dataene innsamlet gjennom prosjektet viser at folkehøgskolen utvikler realkompetanse både av sosial og personlig art. Det dreier seg om samarbeid, kommunikasjon og konfliktløsning som bæres oppe av mer personlige egenskaper og ferdigheter som: toleranse, verdibevissthet, ansvar, selvstendighet, initiativ, kreativitet, omstillingsevne, respekt, solidaritet, omsorg/omtanke, omstillingsevne, selvvurdering. I tillegg utvikler folkehøgskolen kompetanse innenfor de fagområdene som den underviser i.

Les dokumentet

3D veiledning – veiledning av elever i norsk folkehøgskole

3D hefte i PDF-format: 3D hefte