Reisens pedagogikk

Her kan boka Reisens pedagogikk lastes opp i PDF-format: Reisens_pedagogikk

Reisens pedagogikk 2013

Prosjektet om reisens plass i skolens opplegg fortsetter som et sentralt prosjekt i NKFs planer.

I 2013 endrer prosjektet karakter. En artikkelsamling i bokform, Reisens pedagogikk: Om skoleturer og studiereiser – kom ut i august 2012 og blir nå spredt på skolene og til andre interesserte. NF og IU leverte også artikler til boka. Samtidig skaffet NKF seg nettstedet www.reisenspedagogikk.no, og høsten 2012 arbeides det med å utvikle og spre kunnskap om nettstedet. Det blir lenket til NKFs og PUFs (pedagogisk utvikling i frilynt folkehøgskole) sider.

I forbindelse med prosjektet har Grenland og Haugetun i fellesskap laget en film (med foreløpig tittel Reisen fortsetter hjemme) som blir gjort tilgjengelig både på nettstedene og via andre medier. Filmen skal etter planen ferdigredigeres før nyttår 2012.

Fokusområder for prosjektet fortsetter å være pedagogikk og sosialpedagogikk, bærekraft, kulturmøter og organisering.

Målsetting

 • Bevisstgjøre skoler på det pedagogiske arbeidet med skoleturer og studiereiser
 • Gi praktiske råd og vink i forbindelse med planleggingen, gjennomføringen og oppfølgingen av reisene
 • Bidra med pedagogiske drøftinger av vesentlige sider ved skolenes reising

Aktiviteter

 • Boka som integrert del av andre kurs, f eks Ny i folkehøgskolen
 • Spredning av boka via anmeldelser, osv.
 • Fornyelse av innholdet, spesielt på nettet
 • Nytt opplag av boka
 • Deltakelse på ulike samlinger (som distriktsmøter) og skoler
 • Arbeid med nettstedet www.reisenspedagogikk.no og NKFs egne nettsider, bla a med egne artikler og opplegg som ikke er med i boka

Mulige partnere

 • Andre læresteder (f. eks. høgskoler/colleger)
 • Organisasjoner (her hjemme)
 • Videregående skole og høgskoler/universiteter