Rundskriv IKF 05-2018

Hva betyr GDPR for markedsføring og søknadsbehandling for folkehøgskolene?
Vis PDF