• IKF-Rundskriv 23-2004
  Saker til særmøte under rektorsamlingen 19. januar 2004 Vis PDF
   
 • IKF-Rundskriv 22-2004
  Informasjonskampanje om TV-serien på TV2 Vis PDF
   
 • IKF-Rundskriv 20-2004
  Oppsigelse av avtale med SCC - kinesiske elever Vis PDF
   
 • IKF-Rundskriv 21-2004
  e-postkampanje i forbindelse med TVserien Vis PDF
   
 • IKF-Rundskriv 19-2004
  Avlysning av folkehøgskoleavis Vis PDF
   
 • IKF-Rundskriv 18-2004
  Sendetidspunkt TV-serien Vis PDF
   
 • IKF-Rundskriv 16-2004
  Tilbud om å være med i folkheøgskoleavis Vis PDF
   
 • IKF-Rundskriv 15-2004
  Rapportering av søker- og elevtall 01.10.04 Vis PDF
   
 • IKF-Rundskriv 14-2004
  Årsmøte i represntantskapet Vis PDF
   
 • IKF-Rundskriv 13-2004
  Jobbutlysning Studiestart Vis PDF
   
 • IKF-Rundskriv 12-2004
  Sluttrapport - utredning IF-IKF Vis PDF
   
 • IKF-Rundskriv 11-2004
  Om søkemotorer Vis PDF
   
 • IKF-Rundskriv 10-2004
  Sponsorer til TV-serien Vis PDF
   
 • IKF-Rundskriv 07-2004
  Informasjon om folkehøgskoledagen på Skjærgårds Vis PDF
   
 • IKF-Rundskriv 09-2004
  Brosjyre fra lånekassen Vis PDF
   
 • IKF-Rundskriv 08-2004
  Uttalelser fra skolen om strategiplan Vis PDF
   
 • IKF-Rundskriv 06-2004
  Opptak for utlendinger til høgskoler Vis PDF
   
 • IKF-Rundskriv 05-2004
  Rapportering av elev og søkersituasjon Vis PDF
   
 • IKF-Rundskriv 04-2004
  E-postkampanje 2004 Vis PDF
   
 • IKF-Rundskriv 02-2004
  Tilbud om SMS - bestilling av brosjyre Vis PDF
   
 • IKF-Rundskriv 03-2004
  Nettsted for kinesiske søkere Vis PDF
   
 • IKF-Rundskriv 01-2004
  Saker til særmøte Vis PDF
   

 

Eldre rundskriv:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020