• Rundskriv IKF 11-2013
  Opptak av elever skoleåret 2014-2015 Vis PDF
   
 • Rundskriv IKF 10-2013
  Årsmøtepapirer 2013 Vis PDF
   
 • Rundskriv IKF 09-2013
  Innkalling til årsmøte i IKF 4. nov. 2013 Vis PDF
   
 • Rundskriv IKF 08-2013
  Årsmøte i IKF og Rektorforum - påmelding Vis PDF
   
 • Rundskriv IKF 07-2013
  Ny brukertilfredsundersøkelse fra EPSI Vis PDF
   
 • Rundskriv IKF 06-2013
  IKF og nye folkehøgskoler Vis PDF
   
 • Rundskriv IKF 05-2013
  Informasjonskonferansen 2013 Vis PDF
   
 • Rundskriv IKF 04-2013
  Deltakelse på utdanningsmesser Vis PDF
   
 • Rundskriv IKF 03-2013
  Tilbud om spørreundersøkelse fra Questback Vis PDF
   
 • Rundskriv IKF 02-2013
  Deltakelse på Skjærgårds MM Vis PDF
   
 • Rundskriv IKF 01-2013
  Brukertilfredsundersøkelse fra Epsi Vis PDF
   

 

Eldre rundskriv:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020