• Rundskriv L 19-2002
  Kurs for vaktmestere og vedlikeholdspersonale Vis PDF
   
 • Rundskriv L 18-2002
  IKV-INFO: Lokale forhandlinger 2002 Vis PDF
   
 • Rundskriv L 17-2002
  Kurs for tillitsvalgte (4.) 5.-7. november 2002 Vis PDF
   
 • Rundskriv L 16-2002
  Kurset "Ny i Folkehøgskolen" Vis PDF
   
 • Rundskriv L 15-2002
  Forskrifter til ny folkehøgskolelov - høring Vis PDF
   
 • Rundskriv L 14-2002
  Nytt ved skolestart Vis PDF
   
 • Rundskriv L 13-2002
  Ny kontingentsats i NKF fra 1. august. Vis PDF
   
 • Rundskriv L 12-2002
  Landsmøterabatt Vis PDF
   
 • Rundskriv L 11-2002
  Sakspapirer til årsmøtet 2002 Vis PDF
   
 • Rundskriv L 09-2002
  IKV INFO: NKF tilrår at fellesbestemmelsene i staten praktiseres på IKF-skoler som ikke er innmeldt i en abeidsgiverorganisasjon. Vis PDF
   
 • Rundskriv L 10-2002
  Givertjenesten til støtte for Osondu Mbieri Folk High School, Nigeria Vis PDF
   
 • Rundskriv L 08-2002
  Innbydelse til landsmøte 2002 på Sunnfjord Folkehøgskule Vis PDF
   
 • Rundskriv L 07-2002
  Tidspunkt for landsmøtet i 2003 - høring Vis PDF
   
 • Rundskriv L 06-2002
  Styreprotokoller Vis PDF
   
 • Rundskriv L 05-2002
  Forslag på kandidater - valg av styret i NKF, landsmøtet juni 2002 Vis PDF
   
 • Rundskriv L 04-2002
  Kurs for skolesekretærer Vis PDF
   
 • Rundskriv L 03-2002
  Handlingsplan 2002-2003 - drøfting i lokallagene Vis PDF
   
 • Rundskriv L 02-2002
  Høring om solidaritetskontingetn i NKF Vis PDF
   
 • Rundskriv L 01-2002
  Oppgaver våren 2002 Vis PDF
   

 

Eldre rundskriv:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020