• Rundskriv L 23-2003
  Kurs for inspektører og internatledere Vis PDF
   
 • Rundskriv L 22-2003
  Skriv fra valgnemnda - forslag på kandidater Vis PDF
   
 • Rundskriv L 20-2003
  Ny forsikringsbrosjyre Vis PDF
   
 • Rundskriv L 21-2003
  Referat fra NKFs særmøter på konferansen for tillitsvalgte på Fefor 4.11 og 5.11.2003 Vis PDF
   
 • Rundskriv L 18-2003
  Kurset Ny i folkehøgskolen Vis PDF
   
 • Rundskriv L 17-2003
  Invitasjon til konferanse for tillitsvalgte, Fefor høyfjellshotell Vis PDF
   
 • Rundskriv L 19-2003
  Kurs for kjøkkenpersonalet, Bakketun Folkehøgskole Vis PDF
   
 • Rundskriv L 16-2003
  Kurs for kjøkkenpersonalet, Birkeland Folkehøgskole Vis PDF
   
 • Rundskriv L 15-2003
  Sjekk av lokallagslederliste Vis PDF
   
 • Rundskriv L 14-2003
  Nytt ved skolestart Vis PDF
   
 • Rundskriv L 13-2003
  Nytt innhold til almanakken for skoleåret 2003-2004 Vis PDF
   
 • Rundskriv L 12-2003
  IKV-INFO: Mellomoppgjøret i statlig tariffområde 2003 - ingen lønnstillgg Vis PDF
   
 • Rundskriv L 11-2003
  Sakspapirer til årsmøtet 2003 Vis PDF
   
 • Rundskriv L 10-2003
  Info om lettelse av arbeidsbyrden for eldre ansatte Vis PDF
   
 • Rundskriv L 09-2003
  Landsmøteplakat Vis PDF
   
 • Rundskriv L 08-2003
  Bok og folkehøgskoledebatt på Åland Vis PDF
   
 • Rundskriv L 07-2003
  Utlysning av Solidaritetsfondet Vis PDF
   
 • Rundskriv L 06-2003
  Høringer om prinsipprogram og handlingsplan. Vis PDF
   
 • Rundskriv L 05-2003
  Valg på nytt styre i NKF - forslag på kandidater Vis PDF
   
 • Rundskriv L 02-2003
  Pronsipprogram for NKF 2003-2007 - Høring Vis PDF
   
 • Rundskriv L 04-2003
  Utdanningsforbundets politiske demonstrasjonsstreik 6.2.03 Vis PDF
   
 • Rundskriv L 03-2003
  Innbydelse til landsmøte på Øytun Folkehøgskole Vis PDF
   
 • Rundskriv L 01-2003
  Ny forsikringsbrosjyre Vis PDF
   

 

Eldre rundskriv:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020