• Rundskriv L 15-2006
  Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen Vis PDF
   
 • Rundskriv L 14-2006
  Ny LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING på HSH-området. Overenskomsten medfører overgang til nytt lønnssystem for ansatte på private folkehøgskoler. Vis PDF
   
 • Rundskriv L 13-2006
  Ny landsoverenskomst med nytt lønnssystem Vis PDF
   
 • Rundskriv L 12-2006
  Kurs for økonomiledere og rektorer Vis PDF
   
 • Rundskriv L 11-2006
  Nytt ved skolestart Vis PDF
   
 • Rundskriv L 10-2006
  Nye almanakkinnlegg Vis PDF
   
 • Rundskriv L 09-2006
  Sakspapirer til årsmøtet 2006 Vis PDF
   
 • Rundskriv L 08-2006
  Invitasjon til NKFs landsmøte 2006 Vis PDF
   
 • Rundskriv L 07-2006
  Utlysning - solidaritetsfondet Vis PDF
   
 • Rundskriv L 06-2006
  Viktige saker våren 2006 Vis PDF
   
 • Rundskriv L 05-2006
  Forsikringstilbudet og Landsmøtet 2006 Vis PDF
   
 • Rundskriv L 04-2006
  Handlingsplan 2006-2007 drøftingsnotat Vis PDF
   
 • Rundskriv L 03-2006
  Valg på nytt styre i NKF - forslag på kandidater Vis PDF
   
 • Rundskriv L 02-2006
  NKF og Norsk Tjenestemannslag Vis PDF
   
 • Rundskriv L 01-2006
  Kurs for inspektører og internatledere Vis PDF
   

 

Eldre rundskriv:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020