• Rundskriv L 19-2011
  Invitasjon til økonomilederkonferanse og kurs for sommerdrifts og utleieansvarlige mars 2012 Vis PDF
   
 • Rundskriv L 17-2011
  Forslag på kandidater til NKF-styret Vis PDF
   
 • Rundskriv L 18-2011
  Referat fra NKFs særmøte, tillitsvalgskonferansen 2011. Vis PDF
   
 • Rundskriv L 16-2011
  Invitasjon til tillitsvalgtkonferansen 2011 Vis PDF
   
 • Rundskriv L 15-2011
  Aktuelt ved skolestart Vis PDF
   
 • Rundskriv L 14-2011
  Innhold til medlemsalmanakken 2011-12 Vis PDF
   
 • Rundskriv L 13-2011
  Ny særavtale, ny medlemsbrosjyre og verving av nye medlemmer Vis PDF
   
 • Rundskriv L 12-2011
  Sakspapirer til NKF-årsmøte Vis PDF
   
 • Rundskriv L 11-2011
  Invitasjon til kurs i arbeidsveiledning Vis PDF
   
 • Rundskriv L 10-2011
  Velkommen til kurs i NKF Vis PDF
   
 • Rundskriv L 09-2011
  Invitasjon til NKFs landsmøte 2011 Vis PDF
   
 • Rundskriv L 08-2011
  Nytt prinsipprogram og ny handlingsplan Vis PDF
   
 • Rundskriv L 07-2011
  HSH registrerer særskilt arbeidstid Vis PDF
   
 • Rundskriv L 06-2011
  Invitasjon til seminar Det gode samarbeidet Vis PDF
   
 • Rundskriv L 04-2011
  Invitasjon til kurs i arbeidsveiledning i 2011 Vis PDF
   
 • Rundskriv L 05-2011
  Regnskapsoversikt for lokallaget for 2010 Vis PDF
   
 • Rundskriv L 03-2011
  Utlysning av midler fra NKFs solidaritetsfond Vis PDF
   
 • Rundskriv L 02-2011
  Invitasjon til internatlederkurs 21.-23. mars Vis PDF
   
 • Rundskriv L 01-2011
  Utlysning av stipend fra NKF og HUK fondet Vis PDF
   

 

Eldre rundskriv:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020