• Rundskriv L 17-2013
  Notat om lønns- og arbeidsvilkår for IKV-personale Vis PDF
   
 • Rundskriv L 16-2013
  Forslag til kandidater til nytt NKF-styre Vis PDF
   
 • Rundskriv L 15-2013
  Referat fra NKF's særmøte Vis PDF
   
 • Rindskriv L 14-2013
  Invitasjon til tillitsvalgtkonferanse Vis PDF
   
 • Rundskriv L 13-2013
  Aktuelt ved skolestart Vis PDF
   
 • Rundskriv L 12-2013
  Mellomoppgjøret Vis PDF
   
 • Rundskriv L 11-2013
  Sakspapirer til årsmøtet 2013 Vis PDF
   
 • Rundskriv L 10-2013
  Invitasjon til NKFs landsmøte 2013 Vis PDF
   
 • Rundskriv L 09-2013
  Utlysning av midler fra NKFs solidaritetsfond Vis PDF
   
 • Rundskriv L 08-2013
  NKFs stipend for forskning og studier Vis PDF
   
 • Rundskriv L 07-2013
  Særavtalen for undervisningspersonalet forlenges for ett skoleår Vis PDF
   
 • Rundskriv L 06-2013
  Høring NKFs handlingsplan 3013-2014 Vis PDF
   
 • Rundskriv L 05-2013
  Retningslinjer for lokallagenes økonomiforvaltning Vis PDF
   
 • Rundskriv L 04-2013
  Inspirasjonskurs og startskudd for UKT-prosjektet 20.-21.03.2013 Vis PDF
   
 • Rundskriv L 03-2013
  Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2012 Vis PDF
   
 • Rundskriv L 02-2013
  Protokoll om årsramme for undervisning Vis PDF
   
 • Rundskriv L 01-2013
  Invitasjon til kurs og startskudd for UKT-prosjektet Vis PDF
   

 

Eldre rundskriv:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020