• Rundskriv L 14-2019
  Invitasjon til kjøkkenkurs Vis PDF
   
 • Rundskriv L 13-2019
  Forslag på kandidater til styret i NKF Vis PDF
   
 • Rundskriv L 12-2019
  Utlysning av midler fra NKFs soliaritetsfond 2020 Vis PDF
   
 • Rundskriv L 11-2019
  Invitasjon til kurs for vaktmestere og vedlikeholdspersonale Vis PDF
   
 • Rundskriv L 10-2019
  Aktuelt ved skolestart Vis PDF
   
 • Rundskriv L 09-2019
  Tillitsvalgtkonferansen 2019 Vis PDF
   
 • Rundskriv L 08-2019
  Mellomoppgjøret 2019 Vis PDF
   
 • Rundskriv L 07-2019
  Sakspapirer til NKF`s årsmøte 2019 Vis PDF
   
 • Rundskriv L 06-2019
  Ny i folkehøgskole 5.-7. august Vis PDF
   
 • Rundskriv L 05-2019
  Innbydelse til NKFs landsmøte 2018 Vis PDF
   
 • Rundskriv L 04-2019
  Folkehøgskolens lederutdanning 2019-2020 Vis PDF
   
 • Rundskriv L 03-2019
  Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2018 Vis PDF
   
 • Rundskriv L 02-2019
  Handlingsplan 2019-2020 og Prinsipprogram 2019-2014. Innspill fra lokallagene Vis PDF
   
 • Rundskriv L 01-2019
  Medlemsstipend Vis PDF
   

 

Eldre rundskriv:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020