• Rundskriv
  Syng Livet skoleåret 2018-2019 Vis PDF
   
 • Rundskriv S 14-2018
  Invitasjon til kurset Ny i folkehøgskolen Vis PDF
   
 • Rundskriv S 13-2018
  Sakspapirer til NKFs årsmøte 2018 Vis PDF
   
 • Rundskriv S 12-2018
  Invitasjon til arbeidsveiledning for skoleåret 2018-19 Vis PDF
   
 • Rundskriv S 11-2018
  Doktordisputas Vis PDF
   
 • Rundskriv S 10-2018
  Konferanse for inspektører Vis PDF
   
 • Rundskriv S 09-2018
  Invitasjon til Inn for landing - kurs for nytilsatte Vis PDF
   
 • Rundskriv S 07-2018
  Utlysning av stilling som organisasjonssekretær Vis PDF
   
 • Rundskriv 06-2018
  Generell tilbakemelding på selvevalueringsrapportene 2016-17 Vis PDF
   
 • Rundskriv S 05-2018
  Beredskapsavtalen med Sjømannskirken Vis PDF
   
 • Rundskriv S 04-2018
  Er folkehøgskolens lederutdanning noe for deg? Vis PDF
   
 • Rundskriv S 03-2018
  Søknadsskjema for lokale utviklingsmidler Vis PDF
   
 • Rundskriv S 02-2018
  Om vaktmesterstillingen Vis PDF
   
 • Rundskriv S 01-2018
  Invitasjon til kurs for skolesekretærer/kontorbpersonale Vis PDF
   

 

Eldre rundskriv:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018