• Rundskriv S 23-2002
  Kurs for styremedlemmer Vis PDF
   
 • Rundskriv S 22-2002
  Gamle Syng Livet Vis PDF
   
 • Rundskriv S 21-2002
  Utdeling av stipend fra H.M.Kong Olav Vs jubileumsfond - ut fra fondets gaveprotokoller Vis PDF
   
 • Rundskriv S 20-2002
  Kurs for vaktmestere og vedlikeholdspersonale Vis PDF
   
 • Rundskriv S 19-2002
  IKV-INFO: Lokale forhandlinger 2002 Vis PDF
   
 • Rundskriv S 18-2002
  Kurset "Ny i folkehøgskolen" Vis PDF
   
 • Rundskriv S 17-2002
  Ny kontingentsats i NKF fra 1. august. Vis PDF
   
 • Rundskriv S 16-2002
  Nye Syng Livet Vis PDF
   
 • Rundskriv S 15-2002
  Sakspapirer til årsmøtet 2002 Vis PDF
   
 • Rundskriv S 12-2002
  IKV-INFO: NKF tilrår at fellesbestemmelsene i staten praktiseres på IKF-skoler som ikke er innmeldt i en arbeidsgiverorganisasjon. Vis PDF
   
 • Rundskriv S 13-2002
  Givertjenesten til støtte for Osondu Mbieri Folk High School, Nigeria Vis PDF
   
 • Rundskriv S 14-2002
  Kurs høsten 2002 Vis PDF
   
 • Rundskriv S 11-2002
  Innbydelse til landsmøte 2002 på Sunnfjord Folkehøgskule Vis PDF
   
 • Rundskriv S 10-2002
  Syng Livet - på billigsalg! Vis PDF
   
 • Rundskriv S 09-2002
  Stipend fra H.M.Kong Olav Vs jubileumsfond 2002-2003 Vis PDF
   
 • Rundskriv S 08-2002
  Kurs for skolesekretærer 18.-20.03.2002. Vis PDF
   
 • Rundskriv S 05-2002
  Trekkliste for fagforeningskontingent og grunnforsikring for NKF-medlemmer. Vis PDF
   
 • Rundskriv S 06-2002
  Prosjekt selvevaluering - Invitasjon til skolene til å delta. Vis PDF
   
 • Rundskriv S 04-2002
  Kartlegging av IKV-personalets arbeidsområder og lønn. Vis PDF
   
 • Rundskriv S 03-2002
  Utdeling av stipend fra H.M.Kong Olav Vs jubileumsfond - gaveprotokoller Vis PDF
   
 • Rundskriv S 02-2002
  Fødselsnummer til NKFs medlemsregister Vis PDF
   
 • Rundskriv S 01-2002
  Månedlig premie på kr. 57,- for kollektiv grunnforsikring Vis PDF
   

 

Eldre rundskriv:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020