• Rundskriv S 28-2003
  Ruskurs på Åsane Folkehøgskole Vis PDF
   
 • Rundskriv S 27-2003
  Kurs for inspektører og internatledere Vis PDF
   
 • Rundskriv S 26-2003
  Jubileumsfondet 2004 Vis PDF
   
 • Rundskriv S 25-2003
  H.M.Kong Olav Vs Jubileumsfond - gaveprotokoller Vis PDF
   
 • Rundskriv S 24-2003
  Kurset Ny i folkehøgskolen Vis PDF
   
 • Rundskriv S 23-2003
  Kurs for kjøkkenpersonalet, Bakketun Folkehøgskole Vis PDF
   
 • Rundskriv S 22-2003
  Erfaringer - selvevaluering Vis PDF
   
 • Rundskriv S 21-2003
  Kurs for kjøkkenpersonalet, Birkeland folkehøgskole Vis PDF
   
 • Rundskriv S 20-2003
  Invitasjon til selvevalueringsdag Vis PDF
   
 • Rundskriv S 19-2003
  Lønn under sykdom og trekk av kontingent Vis PDF
   
 • Rundskriv S 18-2003
  Høring om forhandlingsansvaret for undervisningspersonale Vis PDF
   
 • Rundskriv S 17-2003
  Ikke stipend fra Ingvaldstads legat 2003-2004 Vis PDF
   
 • Rundskriv S 15-2003
  Syng Livet Vis PDF
   
 • Rundskriv S 16-2003
  IKV-INFO: Mellomoppgjøret i statlig tariffområde 2003 - ingen lønnstillegg Vis PDF
   
 • Rundskriv S 14-2003
  Kopi av vitnemål Vis PDF
   
 • Rundskriv S 13-2003
  Sakspapirer til årsmøtet 2003 Vis PDF
   
 • Rundskriv S 12-2003
  Støtte til Abrahamsenteret i Gaza Vis PDF
   
 • Rundskriv S 11-2003
  Info om lettelse i arbeidsbyrden for eldre arbeidstakere Vis PDF
   
 • Rundskriv S 10-2003
  Seminardag om kortkurs 28. april 2003 Vis PDF
   
 • Rundskriv S 09-2003
  Bok og folkehøgskoledebatt på Åland Vis PDF
   
 • Rundskriv S 08-2003
  Nytt materiell til NKF-handboka Vis PDF
   
 • Rundskriv S 07-2003
  Utlysning av Solidaritetsfondet Vis PDF
   
 • Rundskriv S 06-2003
  Konsulenter for bibeloversettelse Vis PDF
   
 • Rundskriv S 05-2003
  Kurs for styremedlemmer Vis PDF
   
 • Rundskriv S 04-2003
  Temadag - selvevaluering Vis PDF
   
 • Rundskriv S 03-2003
  Innbydelse til landsmøte 2003 på Øytun Folkehøgskole Vis PDF
   
 • Rundskriv S 02-2003
  Rapport selvevalueringsrapport Vis PDF
   
 • Rundskriv S 01-2003
  Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2003/2004 Vis PDF
   

 

Eldre rundskriv:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020