• Rundkskriv S 20-2004
  Kurs for skolesekretærer og vaktmestere Vis PDF
   
 • Rundskriv S 19-2004
  IKV-info 1 og 2 2004 om justeringsoppgjøret 2004 og tilrådinger om lokale forhandlinger 2004 Vis PDF
   
 • Rundskriv S 18-2004
  Kurset Ny i folkehøgskolen Vis PDF
   
 • Rundskriv S 17-2004
  Kurs for økonomiledere og rektorer Vis PDF
   
 • Rundskriv S 16-2004
  Ruskurs på Åsane fhs Vis PDF
   
 • Rundskriv S 15-2004
  Elevbesøk i Norden Vis PDF
   
 • Rundskriv S 14-2004
  Lederutviklingsprogram Vis PDF
   
 • Rundskriv S 13-2004
  Syng Livet - skoleåret 2004-2005 Vis PDF
   
 • Rundskriv S 12-2004
  Elevstipender fra Ingvaldstads legat Vis PDF
   
 • Rundskriv S 11-2004
  Kopi av selvevalueringsrapport til NKF Vis PDF
   
 • Rundskriv S 10-2004
  Spørreskjema til nytilsatte Vis PDF
   
 • Rundskriv S 09-2004
  Kursoversikt høsten 2004 Vis PDF
   
 • Rundskriv S 08-2004
  Sakspapirer til årsmøtet 2004 Vis PDF
   
 • Rundskriv S 07-2004
  PU-rapport om vitnemål Vis PDF
   
 • Rundskriv S 06-2004
  Utlysning - Solidaritetsfondet Vis PDF
   
 • Rundskriv S 05-2004
  Pedagogisk konferanse 2004 Vis PDF
   
 • Rundskriv S 03-2004
  Indtroduksjonsopplegg til nytilsatte Vis PDF
   
 • Rundskriv S 04-2004
  Økt grunnforsikring i 2004. Vis PDF
   
 • Rundskriv S 02-2004
  Nordplusprogrammene Vis PDF
   
 • Rundskriv S 01-2004
  Inspirasjonssamlig for kristendomslærere Vis PDF
   

 

Eldre rundskriv:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020