• Rundskriv S 16-2011
  Invitasjon til økonomilederkonferanse og kurs for sommerdrifts- og utleieansvarlige mars 2012 Vis PDF
   
 • Rundskriv S 15-2011
  Konferanse om kristen folkehøgskole Vis PDF
   
 • Rundskriv S 14-2011
  Undersøkelse om elevstipendiater 2011 Vis PDF
   
 • Rundskriv S 13-2011
  Om kurs for pensjonister parallelt med NKF-landsmøtet 2012 Vis PDF
   
 • Rundskriv S 12-2011
  Invitasjon til kursdag om selvevaluering Vis PDF
   
 • Rundskriv S 11-2011
  Ingvaldstads legat skoleåret 2011-2012 Vis PDF
   
 • Rundskriv S 10-2011
  Syng Livet skoleåret 2011-2012 Vis PDF
   
 • Rundskriv S 09-2011
  Sakspapirer, NKFs årsmøte 2011 Vis PDF
   
 • Rundskriv S 08-2011
  Kurs i arbeidsveiledning Vis PDF
   
 • Rundskriv S 07-2011
  Velkommen til kurs i NKF Vis PDF
   
 • Rundskriv S 06-2011
  Invitasjon til NKF's landsmøte 2011 Vis PDF
   
 • Rundsrik S 05-2011
  Arbeidsveiledning på de kristne folkehøgskolene Vis PDF
   
 • Rundskriv S 04-2011
  Invitasjon til kurs i arbeidsveiledning Vis PDF
   
 • Rundskriv S 03-2011
  Utlysning av midler fra NKFs solidaritetsfond Vis PDF
   
 • Rundskriv S 02-2011
  Invitasjon til internatlederkurs 21.-23. mars Vis PDF
   
 • Rundskriv S 01-2011
  Utlysning av stipend fra NKF-fondet og stipend for ansatte ved skoler innmeldt i HSH Vis PDF
   

 

Eldre rundskriv:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020