• Rundskriv S 13-2019
  Invitasjon til kjøkkenkurs Vis PDF
   
 • Rundskriv S 12-2019
  Utlysning av midler fra NKFs solidaritetsfond 2020 Vis PDF
   
 • Rundskriv S 11-2019
  Ingvaldstadslegat skoleåret 2019-2020 Vis PDF
   
 • Rundskriv S 10-2019
  Invitasjon til kurs for vaktmestere og vedlikeholdspersonalet Vis PDF
   
 • Rundskriv S-09-2019
  Mellomoppgjøret 2019 Vis PDF
   
 • Rundskriv S 08-2019
  Syng Livet skoleåret 2019-2020 Vis PDF
   
 • Rundskriv S 07-2019
  Sakspapirer til NKFs årsmøte 2019 Vis PDF
   
 • Rundskriv S 06-2019
  Invitasjon til arbeidsveiledning for skoleåret 2019-20 Vis PDF
   
 • Rundskriv S 05-2019
  Ny i folkehøgskolen 5.-7. august Vis PDF
   
 • Rundskriv S 04-2019
  Innbydelse til NKFs landsmøte 2019 Vis PDF
   
 • Rundskriv S 03-2019
  Folkehøgskolens lederutdanning 2019-2020 Vis PDF
   
 • Rundskriv S 02-2019
  Søknad om lokale pedagogiske utviklingsmidler skoleåret 2019-2020 Vis PDF
   
 • Rundskriv 01-2019
  Generell tilbakemelding på selvevalueringsrapportene 2017-2018 Vis PDF
   

 

Eldre rundskriv:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020