Innmeldingsskjema

Innmeldingsskjema

Innmeldingsskjema

(Inkludert prefiks, eks. +4799988777)

Hvilken stilling er du ansatt i?

Når du melder deg inn i NKF, blir du automatisk med i grunnforsikringen via Utdanningsforbundet.
Forsikringen følger automatisk medlemskapet, uten vurdering av det enkelte medlems helse.

Les mer om grunnforsikringer, og hvordan du eventuelt vil reservere deg fra grunnforsikringen.