Aktuelle avtaler

Landsoverenskomst for utdanning, Virke-området: Landsoverenskomst for utdanning 2016-2018

Hovedavtalen, Virke-området: Hovedavtale 2018-2021

Hovedtariffavtalen KS-området : https://www.utdanningsforbundet.no/lonn-og-arbeidsvilkar/tariffavtaler/ks/ks-hovedtariffavtalen/

Hovedavtale KS-områdethttps://www.utdanningsforbundet.no/lonn-og-arbeidsvilkar/tariffavtaler/ks/hovedavtalen-2016/

Særavtale for undervisningspersonalet i folkehøgskolene (Virke-området):  Særavtale for folkehøyskolene i Virke 2015-2017

Særavtale for undervisningspersonale i kommunale og fylkeskommunale folkehøgskoler: http://www.utdanningsforbundet.no/upload/Protokoll%20SFS%202214%20S%c3%a6ravtalen%20prolongeres.pdf%20434877_1_1.PDF