Ferie

Innhald:

Løn – pedagogisk personale  

Pedagogisk personale

For folkehøgskoler innmeldt i Virke: Undervisningspersonale avvikler hele ferien (5 uker) sammenhengende i juli måned med avslutning av siste virkedag i måneden, dersom ikke annet er fastsatt etter drøftinger mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker. De avtalefestede feriedagene tas ut uten at behovet for stillinger øker, og anses avviklet i de deler av året der det ikke er arbeidsplikt (§ 7.2 i Landsoverenskomst for utdanning).

For folkehøgskoler på KS-området: Undervisningspersonale avvikler hele ferien (5 uker) sammenhengende med avslutning siste virkedag i juli måned, dersom ikke annet er fastsatt etter drøftinger mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker (§ 7.2 i Hovedtariffavtalen, KS-området).

IKV-personale

Ferien skal være på 30 virkedager / 5 uker. Jfr. innledningen i § 7.1 i Landsoverenskomst for utdanning.

Erstatning av ferie

Arbeidstakere som godtgjør ved legeattest at vedkommende under ferie har vært arbeidsufør, får erstattet ferie ved sykdom fra første virkedag (§ 7.1 i Landsoverenskomst for utdanning).

Det samme prinsippet om rett til erstatning av ferie gjelder for arbeidstakere i fødsels- og omsorgspermisjon.