Ferie

Innhald:

Løn – pedagogisk personale

Pedagogisk personale

For folkehøgskoler innmeldt i Virke: Undervisningspersonale avvikler hele ferien (5 uker) sammenhengende i juli måned med avslutning av siste virkedag i måneden, dersom ikke annet er fastsatt etter drøftinger mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker. De avtalefestede feriedagene tas ut uten at behovet for stillinger øker, og anses avviklet i de deler av året der det ikke er arbeidsplikt (§ 7.2 i Landsoverenskomst for utdanning).

For folkehøgskoler på KS-området: Undervisningspersonale avvikler hele ferien (5 uker) sammenhengende med avslutning siste virkedag i juli måned, dersom ikke annet er fastsatt etter drøftinger mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker (§ 7.2 i Hovedtariffavtalen, KS-området).

IKV-personale

Ferien skal være på 30 virkedager / 5 uker. Jfr. innledningen i § 7.1 i Landsoverenskomst for utdanning.

(6 dager i uka i 5 uker = 30 virkedager)

Erstatning av ferie

Arbeidstakere som godtgjør ved legeattest at vedkommende under ferie har vært arbeidsufør, får erstattet ferie ved sykdom fra første virkedag.

Undervisningspersonale avvikler hele ferien (5 uker) sammenhengende med avslutning siste virkedag i juli måned, dersom ikke annet er fastsatt etter drøftinger mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker. (§ 7..1 i Landsoverenskomst for utdanning).

Det samme prinsippet om rett til erstatning av ferie gjelder for arbeidstakere i fødsels- og omsorgspermisjon.