Aktuelt

Fagnettverk i film og foto er etablert: «Gjess we can!»

Når gjess flyr i formasjon, flyr de 71% lengre enn om hver fugl flyr aleine. Denne bildet er lett å overføre på kunnskaps- og profesjonsutvikling i folkehøgskolen: Vi lærer mere gjennom gjensidig forpliktende læringsnettverk – enn om vi «står aleine» i klasserommet. Les mer 3. mai 2017

Spennende konferanse for kristne lærere fra hele Europa, på Hurdal Verk folkehøgskole, mai 2017

EurECA er et nettverk for kristne lærere i Europa som har arrangert årlige konferanser i ca 20 år. Nettverket er tilknyttet den evangeliske allianse. I år skal konferansen for første gang være i Norge. Lærere fra alle nivåer og alle slags skoler som ønsker å møte kolleger fra andre land og delta på undervisning om det å være kristen lærer i en flerkulturell skole, er velkommen til å melde seg på konferansen. Les mer 10. februar 2017