Kontakt oss

Sekretariatet ivaretar de daglige rutinemessige arbeidsoppgaver NKF og IKF har, og arbeider med spesielle prosjekter/planer vedtatt av styrene. De fleste medarbeiderne utfører oppgaver for begge organisasjonene.

Postadresse: Postboks 9140 Grønland, 0133 Oslo
Besøksadresse: Brugata 19, 0186 Oslo
Sentralbord/tlf .: 22 47 43 00
E-post: nkf@ikf.no
Kontoret er betjent 08.00 – 15.30
Sommeråpent fra 1. mai – 1. september: 08.00 – 15.00
 • Andreas Melberg

  Daglig leder

  Mobil: 97664487
 • Hilde Anita Haugen

  Administrasjonsekretær

  Mobil: 47881458
  E-post: hilde@ikf.no
 • Johan Smit

  Økonomirådgiver

  Tel: 35 94 24 54
  Mobil: 92295839
  E-post: johan@ikf.no
 • Marie Wiland

  Rådgiver skoleutvikling

  Mobil: 95279572
  E-post: marie@ikf.no
 • Steinar Sundvoll

  Organisasjonsrådgiver

  Mobil: 94209771
 • Mette Røstum

  Informasjonsrådgiver

  Mobil: 99524899
  E-post: mette@ikf.no
 • Terje Wehus

  Informasjonsrådgiver

  Mobil: 91895880
  E-post: terje@ikf.no
 • Julie Byberg Bø

  Informasjonsrådgiver

  E-post: julie@ikf.no