Informasjonskonferansen

12. - 14. september 2022
Thon Hotel Oslofjord

Velkommen til inspirerende og lærerike dager på Informasjonskonferansen! Vi gleder oss til å møtes igjen, forhåpentligvis uten restriksjoner. Komiteen kan by på et spennende og variert program med gode foredragsholdere:

  • Opinion vil presentere resultater fra en undersøkelse blant ungdom med minoritetsbakgrunn om deres syn på framtidsvalg og folkehøgskole.
  • Gunnar Angeltveit vil lære oss hvordan vi kan få lokalavisen interessert i å skrive om skolene våre.
  • Vi vil også få nyttig kunnskap på feltet universell utforming og personvern.
  • Praktiske seminar vil ruste dere for jobben med markedsføring av skolen.

Fullstendig program finner du her: Program Informasjonskonferansen 2022

Arrangementet starter mandag 12. september kl 11.00 og avsluttes med lunsj kl 13.00 onsdag 14. september.

Her er lenke til påmelding: https://forms.gle/5poryaHTRZpoeycH6

Påmeldingsfrist: 17. august 2022

Les mer om hotellet: https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/sandvika/thon-hotel-oslofjord/

Del på: