Aktuelt

Ny daglig leder i Folkehøgskolerådet: Anne Tingelstad Wøien

Publisert

Folkehøgskolerådet har den glede å kunngjøre at i vårt møte 26.11.20 ansatte vår nye daglige leder: Anne Tingelstad Wøien. Anne har de siste to årene hatt stillingen som fagsjef for utdanning i hovedorganisasjonen Virke. Her har hun hatt ansvar for å tilrettelegge og bistå medlemmene i arbeidet med å bedre deres rammebetingelser gjennom å utvikle og være pådriver av interessepolitiske strategier, jobbe opp mot myndighetene på alle nivå, delta i høringer og utvalgsarbeid.

Ny styreleder i IKF

Publisert

Etter 11 år som styreleder for IKF, blir Kjell Konstali nå pensjonist. På årsmøtet til IKF ble Kjersti Versto Roheim valgt som ny styreleder. Hun er rektor på Sagavoll folkehøgskole, og gleder seg til å gå inn i et lederverv for de kristne folkehøgskolene. Erling Helland, rektor på Bakketun folkehøgskole, ble gjenvalgt som styremedlem. Arnt Ole Grimstad, rektor på Sunnmøre folkehøgskule, ble valgt inn som vara.