Aktuelt

Nytt styre i NKF

Publisert/Oppdatert

Årsmøte i NKF, på Risøy Folkehøyskole 31. mai; valgte Helge Kjøll jr., rektor på Molde Folkehøgskole, til NKFs nye leder for to år. Hilde-Karin Mauky, inspektør på Ålesund Folkehøgskole og Kjetil Rydland, økonomi og administrasjonleder, Hurdal Verk folkehøgskole, ble valgt til styremedlemmer for to år.

Folkehøgskolene jobber målrettet for en bedre verden

Publisert/Oppdatert

Det er snart tre år siden de fem nasjonale folkehøgskoleorganisasjonene ble enige om et felles bærekraftvedtak. For å nå de fire målene i vedtaket må landets 85 folkehøgskoler gjøre en iherdig innsats, og til dels store endringer både når det gjelder drift og undervisning. I en fersk undersøkelse svarer ¾ av skolene at de jobber målrettet med å følge opp målene i vedtaket. Vi går her nærmere inn på svarene i denne undersøkelsen og presenterer resultatene for folkehøgskolenes samlede klima- og miljøregnskap for 2021.