Aktuelt

Nytt nummer av Steg: Vårt sosialpedagogiske arbeid

Publisert

Vårt sosialpedagogiske arbeid er en bærebjelke i hva vi holder på med. Det er det ikke tvil om. I særavtalen for folkehøgskolen heter det for eksempel: «Lærerne får under planfestet arbeidstid avsatt tid til […], sosialpedagogiske oppgaver, …». Men hva er det egentlig? Det er ikke gitt hva vi legger i dette, men det er utvilsomt en viktig del av vårt samfunnsoppdrag. Derfor ønsker vi med dette nummeret å komme med innspill til refleksjon og bevisstgjøring om hva vi egentlig holder på med i vårt sosialpedagogiske arbeid, og hvorfor vi gjør akkurat det vi gjør.

Syng for livet – sangprosjekt i folkehøgskolen

Publisert

NKF ønsker sammen med IKF å bidra til å skape sangglede i den kristne folkehøgskolen. Prosjektet «Syng for livet» er nå i gang! Gjennom sangprosjektet «Syng for livet» ønsker vi å inspirere, styrke og utvikle fellessangen i folkehøgskolene våre. Sang er helsefrembringende, styrker fellesskapet, skaper identitet og er allmenndannende – og sangen har i alle år vært noe som binder skoleslaget vårt sammen.