Aktuelt

Steg 03-2023 Omdømme

Publisert/Oppdatert

Hva snakket de om i klasserommene til tredjeklassingene i videregående skoler rundt om i Norge i fjor? Når temaet kom opp om hva de skulle neste år, hvilken retning tok samtalen da? Når folkehøgskole ble nevnt, hva ble sagt egentlig? Vi skulle så gjerne vært der og lyttet – og lært.

Steg 02-2023 – Demokrati og ytringsfrihet

Publisert

Noen temaer er lette å snakke om, men vanskelige å praktisere. Vi kan forkynne høyt og tydelig hvor viktig og fint det er med tilgivelse, men det er først når vi selv blir bedt om å tilgi noe som er gjort mot oss, vi får kjenne tilgivelsens alvor og tyngde. Det er likeledes lett å være for ytringsfrihet, men langt mer krevende å forsvare den når andres ytringer går mot sentrale verdier vi selv står for. Demokrati og ytringsfrihet henger uløselig sammen.