Aktuelt

Steg 04-2022 Folkehøgskole for alle

Publisert/Oppdatert

Vi har fått vår nye NOU. En grundig utredning med mye spennende stoff og nye tanker. «En folkehøgskole for alle» blir løftet frem som et viktig mål vi skal strekke oss mot. Utvalget mener vi har en vei å gå. Det er lett å være enig i det, men veien til målet er likevel ikke gitt. Heldigvis har utvalget også satt ord på at mye av det vi allerede gjør i dag, også er god folkehøgskole i fremtiden. Likevel bør viktige sider ved vår drift justeres.

ENIGHET I FORHANDLINGENE OM LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING

Publisert

Den 15. november 2022 ble det enighet i hovedoppgjøret på Virke-området. Svarfrist er satt til 2. desember, så resultatet skal ikke iverksettes før oppgjøret er vedtatt. I vedlagte protokoll kan dere lese alle endringer, som i hovedsak er.