Aktuelt

Halvering av klimagassutslipp i folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert

I april rapporterte 52 folkehøgskoler inn klima- og miljøregnskapet for kalenderåret 2020. Dette er andre året folkehøgskolene rapporterer samlet. Ett år uten (fly) reiser pga. koronapandemien har gitt positive utslag i forhold til klimagassutslipp, hvor det har vært en halvering av utslipp i 2020 sammenlignet med 2019- tallene.

Ser frem til ny NOU om folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert

Regjeringens ønske om en helhetlig gjennomgang av folkehøgskolesektoren gir en flott mulighet til å synliggjøre viktigheten av dette unike skoleslaget, sier daglig leder i Folkehøgskolerådet, Anne Tingelstad Wøien. Det er 20 år siden forrige gang folkehøgskolene fikk samme oppmerksomhet.