Kristne folkehøgskoler

Det finnes 34 kristne folkehøgskoler, og du finner dem over hele landet. Nær halvparten av alle folkehøgskoleelever i Norge går på en kristen folkehøgskole. Disse er enten eid av eller nært knyttet til kristne organisasjoner eller trossamfunn. Skolene har et kristent verdigrunnlag og en stor del av de ansatte er kristne. Noen av folkehøgskolene har kristendom som fellesfag, og mange vil ha tilbud om frivillige samlinger med kristent innhold.

Kristne folkehøgskoler er åpne for at elever er forskjellige, også når det gjelder tro. Noen kommer fra kristne ungdomsmiljøer, andre er fremmede for kristen tro. Det er mange måter å være kristen folkehøgskole på. Hver dag arbeider vi for at elevene skal merke hva som ligger oss på hjertet – i morgensamlinger, samtalegrupper, bønnevandringer, messer, samtaler med lærere, undervisning, samlinger rundt bålet. Uansett bakgrunn, tro og bekjennelse – på de kristne folkehøgskolene vil vi gå noen skritt sammen under en åpen himmel.

Under finner du en alfabetisk oversikt.

Alta folkehøgskole

Bakketun Folkehøgskole

Bjerkely folkehøyskole

Danvik Folkehøgskole

Folkehøgskolen 69° Nord

Folkehøgskolen Nord Norge

Folkehøgskolen Sørlandet

Grenland Folkehøgskole

Haugetun Folkehøyskole

Hedmarktoppen folkehøyskole

Helgeland folkehøyskole

Hurdal Verk folkehøgskole

Jeløy Folkehøyskole

Kristiansand Folkehøyskole

Lundheim folkehøgskole

Molde Folkehøgskole

Musikkfolkehøgskolen Viken

Nordfjord folkehøgskule

Nordhordland Folkehøgskole

Nordvestlandet Folkehøgskole

Oslofjord Folkehøgskole

Risøy Folkehøyskole

Rødde folkehøgskole

Rønningen folkehøgskole

Sagavoll Folkehøgskole

Sjøholt Folkehøgskole

Solborg Folkehøgskole

Stavern folkehøyskole

Svalbard Folkehøyskole

Sunnfjord Folkehøgskule

Sunnmøre Folkehøgskule

Trondheimsfjord Folkehøgskole

Valdres folkehøgskole

Ålesund Folkehøgskole