Medlemsfordeler

NKF medlemmer kan benytte alle medlemsfordeler i Utdanningsforbundet og Unio.

Medlemsblad
NKF har eget medlemsblad som kommer ut med 4 nummer per år.

Stipend
NKF har et eget stipendfond som medlemmene kan søke stipend fra. Søknadsfristen er 1. februar.
Se stipendfond for medlemmer i NKF.  Søknadsskjema finnes nederst på denne siden.

Forsikring/finansiering:
Gjennom samarbeidsavtalen med Utdanningsforbundet kan NKF-medlemmene benytte Utdanningsforbundet sine avtalar med Tryg forsikring. Se Utdanningsforbundet – forsikringer.